Centro veiklos pradžia galima laikyti 2001-10-26 d. Tuomet buvo įregistruota IĮ Antano Jokšo šeimos sveikatos centras registrų centre.

Tikroji veikla prasidėjo 2002-01-02. Vietoje Užvenčio ambulatorijos, bendru darbuotojų sutarimu ir pritariant Kelmės savivaldybės administracijai, įsteigta privati gydymo įstaiga.

Įmonės kolektyvą sudarė 2 vidaus ligų gydytojai, vaikų gydytojas, stomatologas, akušeris ginekologas, akušerė, laborantė, bendruomenės slaugytojos. Tuo metu įmonei priklausė ir 3 medicinos punktai Kolainiuose, Pašilėnuose ir Junkiluose. Centras medicinines paslaugas teikė 3864 gyventojams.
Laikas parodė, kad medicinos punktų veikla yra neefektyvi ir neekonomiška. Jų veikla laikui bėgant stabdoma darbuotojams išeinant į pensiją.
2008m. vidaus ligų gydytojams tapus šeimos gydytojais, komandinio gydytojų darbo atsisakyta, pereinant prie šeimos medicinos praktikos.

Šiuo metru cente dirba 3 šeimos  gydytojai, odontologas,  3 bendruomenės slaugytojos, akušerė.

Centras aptarnauja  2123 pacientus.